New GRACE Meeting Room Says “Hello” to you in March 2021

From 2,000,000 VND per half-day use, complimentary teabreak (*). New GRACE Meeting Room is suitable for meetings, trainings, workshops of 20 attendants and below.

Located on the 22nd floor of NHU MINH PLAZA DANANG HOTEL, this new co-working space with high view embracing the fantastic Danang City. Even more, tea, coffee and cookies are always available for you (*).

(*) Talk to our Sales Dept for more details.

Email: info@nhuminhplazahotel.com

Phone: 0947 04 00 11 (hotline 24/7)

Bán đảo Sơn Trà là một điểm đến không thể bỏ qua khi tham khảo Review Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm

다낭 – 베트남 고유의 문화와 자연이 어우러진 살기 좋은 도시. 다낭 여행을 계획 중이시라면 아래의 다낭 2박 3일 후기를 참고해주세요. Contents1 다낭 2박 3일 리뷰 – 좋은 경험1.1 1일차: 손트라 반도를 탐험하고 바다 공기를 즐기세요1.2 2일차: 다낭의 전형적인 목적지를 발견하세요1.3 … Read more

Bạn đã biết gì về khách sạn Như Minh Plaza?

다낭은 베트남의 유명한 관광지 중 하나로 미케해변, 손짜반도, 다낭드래곤다리 등 매력적인 관광지가 많다. Dragon Bridge Da Nang 근처 호텔을 찾고 계시다면 아래에서 저희가 제공하는 훌륭한 옵션을 살펴보겠습니다. 다낭 호텔 아시나요? Contents1 Brilliant Da Nang Hotel:2 The 4-star Nhu Minh Plaza … Read more

Khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng là một trong những loại hình khách sạn cao cấp nhất, có nhiều ưu điểm so với các loại hình khách sạn khác

다낭은 매력적인 관광지가 많은 베트남의 유명한 관광 도시 중 하나입니다. 관광 수요가 증가함에 따라 다낭 해변 근처의 4성급 호텔은 고급스럽고 품격있고 편안한 공간에서 휴가를 즐기고자 하는 관광객들에게 인기 있는 선택이 되었습니다. Contents1 다낭 4성급 호텔 평가 기준2 다른 유형의 호텔 … Read more